நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பலபிட்டிய கலாசார நிலையம்


ஈழத்தை ஒளிமயமாக்கிய ஞான வளுமைப் பெற்ற புத்திஜீவிகள் நிறம்பிய பலதரப்பட்ட கலைகளால் வளHந்துள்ள பல்லுயிhpனங்களால் உள்ளாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உல்லாசப் பயணிகளின் மனங்கவரும் மாது கங்கையின் உறவைப் பெற்ற பழங் காலத்து செல்வாக்குகளால் அலங்காரமான சாpயான வரலாற்றுக்கு உhpமை கூறுகின்ற காலி மாவட்டத்தின் பலபிட்டிய பிரதேச செயலகப் பிhpவின் குருந்துவத்தை கிராமத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பலபிட்டி கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...