පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

බෙන්තොට පුරවරයට ආවේනික ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය ලොවට කියාපාන දේශීය සංස්කෘතිකාංග සුරක්ෂිත කරමින් භෞතික මෙන්ම අභෞතික සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කරමින්ද , ප්‍රවර්ධනය කරමින්ද අනාගත පරපුරට දායාද කරමින් හෙටදිනට උරුම කරදීම අභිප්‍රාය වේ.

මෙහෙවර

ලාංකිකයන් සතු සම්ප්‍රදායික කලා ශිල්ප, සංස්කෘතිකාංග අතර බෙන්තොටට ආවේණික උරුමයන් භාවිතා කරමින් ජාතියට සෞන්දර්යාත්මක ජීවයෙන් පරිපූර්ණ දරුවන් පිරිසක් දායාද කිරීමයි.

අරමුණු

  • හෙල කලාශිල්ප පෝෂණය කරමින් වියැකී යන දේශීය නර්තනාංග රැක ගැනීමට සිසුදරුවන් මෙහෙයවීම.
  • නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාදාමයන් වලට ඉඩහසර ලබාදෙමින් සාම්ප්‍රදායික ලක්ෂණ ආරක්ෂා කරගනිමින් නව නිර්මාණයන්ට අත්වැල සපයා දීම.
  • භෞතික, අභෞතික සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගැනීමේ වැදගත්කම දරුවන්ගේ මනසට දැනෙන ලෙස ඒ සදහා විවිධ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන් තුළින් අරමුණු කරා දරුවන් රැගෙන යාම.
  • සාරධර්ම සපිරි දරුකැලක් දැයට දායාද කරලීම දේශීය සිරිත් විරිත් ඇගයීමේ නිර්මාණාත්මක වැඩසටහන් ප්‍රවරධනය කිරීම.
  • හොදම දේ දරුවන්ට ලබාදෙමින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් සිදුවිය යුතු මෙහෙවර ඉටුකිරීම අරමුණු කරගනිමින් සාම්ප්‍රදායික අපේ උරුමයන් රැක ගැනීමට දායකවීම අපගේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මූලික අභිලාෂය වේ.
 

නැවුම් පුවත්