පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

බෝපේ - පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
නො 470/5 , කොළඹ පාර , ගිංතොට.
දුරකථන අංකය - +94 777-070215

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
නිලාන් ප්‍රසන්ත දෙනගමගේ ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 777070215
චන්දිමා නානායක්කාර සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 714476135
කේ.එච්. සුරංග ශ්‍රීමාල් මධ්‍යස්ථාන සහායක +94 713202808
කේ.එච්. පුෂ්ප කුමාර මුරකරු +94 726124519
කේ.යූ.ජී. ජයවීර ආදේශක මුරකරු +94 779417980

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...