පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මාපලගම සංස්කෘතික  මධ්‍යස්ථානය,
පරණතානයම්ගොඩ,
මාපලගම, ගාල්ල
දුරකතන අංකය:  +94 718042189

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
W. රනිල් චාමින්ද ස්ථානභාර නිළධාරී +94 71-8042189
W.M.G.S.K. රත්නායක සංවර්ධන නිළධාරී +94 718827655
R.K.K. දුල්පත් මේන්ද්‍ර
සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 719083189
E.A. මහින්ද විජේරත්න මුරකරු +94 773422229

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්