පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අපගේ සංස්කෘතිය වූ කලී ඊටම අනන්‍ය වූ අංග ලක්ෂණ සමුදායකින් යුතුව වර්ධනය වූ සුවිශේෂ ලෝක සංස්කෘතියයි. ඊටම ආවේණික වූ කලාත්මක සම්ප්‍රදායන් රැසකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියේ එකි කලාත්මක උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම ගාලු උරුමයට ආවේණික, නාගොඩට සුවිශේෂී වූ ඓතිහාසික පාරම්පරික උරුමයන්, අනගත් ලෝකයා වෙත, එහි අභිමානවත් භාවය පෙන්වා දීමට ප්‍රාදේශිය මට්ටමෙන්, එම කලා අංකුර ශක්තිමත් කරමින් ජාතික තලයට ගෙන ඒමට හැකිවන අයුරින්, ප්‍රාදේශිය මට්ටමෙන් ඔසවා තැබීමට කටයුතු කිරීම අපගේ අභිලාසයයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික හා කලා උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරය කිරීම හා ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතිමය වටිනාකම් ආකල්ප හා සංකල්ප ජාතික තලයට හා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ඒමට මග පෑදීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතිමය දායාදයන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ සංස්කෘතික හැඩ ගැස්ම සකස් කිරීම
  • දේශිය පාරම්පරික සංස්කෘතිමය වටිනාකම් සහිත පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම හා ජාතික තලයට ගෙන ඒම
  • නැගී ගෙන එන සංස්කෘතිමය අංකුර පෝෂණය කොට රැක ගැනීම
  • දේශයේ දුවා දරුවන්ට සංස්කෘතිමය පොත් ගුලක් බදු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ "සංස්කෘතිමය දායාදය" ලබාදෙමින් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිමය නැණ පහන පෝෂණය කරමින් රැක ගැනීම .
  • කියවීමේ රුචිකත්වය වර්ධනය කිරීමට උපකාරීවීම
  • බහු ජාතික සංස්කෘතීන්, ආගමික හා උප සංස්කෘතීන්  අතර අනෝන්‍ය අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාවන් සකස් කිරීමට පුරෝගාමී වීම.
  • පාරම්පරික උරුමයන්  ආරක්ෂාකොට සංරක්ෂනය කොට ඉදිරි පරම්පාවට ලබා දීමට මූලිකව කයටුතු කිරීම.

ඉතිහාසය

පූජ්‍ය ගරු මාපලගම විපුලසාර මාහියන්ගේ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සේවාව අගය කිරීම වස් ජපානයේ නෙම්බුත්සු නිකායේ  ආරම්භක ඉන්දීය මහා බෝධි සමාගමේ සභාපති ආචාර්ය අතිගරු කියුසේ එන්ෂින්ජෝ මහායාන මහිමියන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් නිම වූ සංස්කෘකික මධ්‍යස්ථානය 2000  දෙසැම්බර් මස 30 වන දින ගාලු කෝරළේ ප්‍රධාන සංඝ නායක  විචිත්‍ර භානක සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී  පාරානන්ද සාරභඤ්ඤ විශාරද පූජ්‍ය රැකඩහේනේ කුසලඤාන  නාහිමියන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්