පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
සුදුවැලිපොත, බද්දේගම.
දුරකථන අංකය - +94 71 8154623

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථනය
පි.එන්.ගමගේ මිය ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරි
+94 71 8154623
කේ.ටි.එන්.ජීවනි මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
+94 71 8284859
ජි.කේ.වත්සලා ලක්මාලි මිය මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක
+94 77 8079575
සි.කේ.මදනායක මයා මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 77 2797154
වි.එල්.සමන් ප‍්‍රියදර්ශන මයා
ආදේශන මුරකරු +94 77 8421592

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...