පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඩ ජාතියක උරුමයක් හිමි ශ‍්‍රී ලාංකික ජාතිය, ස්වකීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාව අරමුණු කරමින් නවීන ප‍්‍රවනතාවයන්ට ගැලපෙන ආකාරයට , ප‍්‍රදේශයේ අනෙකුත් ආයතන සමග සුහදව සමගිව ඉදිරියට නැගී සිටිමයි.

මෙහෙවර

ශ‍්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරමින් ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ජන ජීවිතයට ගුණ එක් කරන සමාජය වඩාත් සැනසිලිදායක තැනක් බවට පත් කරන වඩාත් සුහදශීලීව පවත්වාගෙන යාමයි.

අරමුණු

  • සාරධර්ම සුරකින සමාජයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම සහ විවිධ වැඩසටහන් පවත්වමින් ජනතාව අතරට සාරධර්ම සුරැකිව පිළිබද පණිවුඩය ගෙනයාම.
  • සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම පිළිබද ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
  • ප්‍රෞඩ ලාංකිය උරුමයන් සංරක්ෂණය කර පවත්වාගෙන යාම.
  • ප‍්‍රදේශයේ පෞරාණික වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන හදුනා ගැනීම සහ එහි වටිනාකම මත පරපුරට දායාද කිරීම.

ඉතිහාසය

2004 ජූලි මස 29 වන දින ප‍්‍රවීන කලා ශිල්පි ලේල්වල ගුරුගේ චන්ද්‍රදාස මහතා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...