පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බද්දේගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එන්න අපේ සංස්කෘතික මහ ගෙදරට.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...