පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ගෝනපීනුවල ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ගෝනපීනුවල
දුරකතන අංකය:  +94 718042189+94 718042189

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ඩබ්. රනිල් චාමින්ද ස්ථානභාර නිළධාරී +94 71-8042189+94 71-8042189
ගයාන් ගීතික ලියනගේ මධ්‍යස්ථාන සහයක +94 777856301+94 777856301
අයි.ඩී. සුනිල් ක්‍රිෂාන්ත මුරකරු +94 778195772+94 778195772

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...