நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கோனாபீனுவல கலாசார நிலையம்


இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாநகரத்தின் கோனாபீனுவல பிரதேச செயலக அதிகார பிரதேசத்தினள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கோனாபீனுவல கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.


 

புதிய செய்திகள


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...