පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අපගේ ඉපැරණි කලා හා සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ලාංකික සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීම හා ජනතාවගේ ජීවිතය උසස් මානසික හා අධ්‍යත්මික ගුණවගාවන්ගෙන් පෝෂණය කරමින් ප්‍රඥාසම්පන්න, විචාරශීලි, ප්‍රබුද්ධ, ඉදිරිගාමි ජන සමාජයක් බිහිකිරිම.

මෙහෙවර

කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තුලින් පැරණි සංස්කෘතික අංගයන් ආරක්ෂා කිරීම,එම අංගයන්ගෙන් පෝෂණය වූ සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සංස්කෘතික අංගයන් පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම හා එමගින් සංවේදි සදාචාරසම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි

අරමුණු

සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරගැනීම, ප්‍රවර්ධනය, සහ සංරක්ෂණය

ජාති,ආගම්,කුල,වයස් භේදයකින් තොරව ජනතාවට ඔවුන්ගේ විවේකය යහපත් මෙන්ම ප්‍රශස්ත අයුරින් ගත කිරීමටත්, ඔවුන්ගේ නිසග නිර්මාණ කුසලතාවයන් ඔප්නැංවීමටත් අවස්ථාව සලසාදීම.

කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගීන් දේශිය සංස්කෘතිය හා කලාවන් ප්‍රචලිත කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරිම.

කලා හැකියාවන්ගෙන් අනූන උසස් රසවින්දන ශක්තියෙන් හෙබි දරුපරපුරක් බිහි කිරීමට ක්‍රියා කිරීම.

ළමා, තරුණ,වැඩිහිටි වැඩසටහන් හා ආධ්‍යාත්මික, අධ්‍යාපන, සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් සාරධර්ම පිරි ජන සමාජයක් බිහි කිරීම

ඉතිහාසය

ගාල්ල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය 2007.03.05 දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එච්.ඩී.එස්. මල්කාන්ති මහත්මිය, ගාලු උරුමය පදනමේ එවකට සභාපති අජිත් කුමාර මහතා, එවකට කඩවත්සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර යන  මහත්ම මහත්මින් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...