පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඉපැරණි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අපි , අපේ ජීවයේ පණනල වන් වූ ,පර්ශ සහ අස්පර්ශ සංස්කෘතිකාංග සොයමින් සහ රැක ගනිමින් ජාතික සංස්කෘතිය නගා සිටුවමින් තුන් සිංහලයම නව යුගයක් කරා මෙහෙයවීමේ නියමුවානන් වශයෙන් ඉදිරියට යමින් නැගී සිටීමයි.

මෙහෙවර

ප්‍රදේශයේ ආවේණික ඉපැරණි සංස්කෘතිකාංග පිළිබද ‍තොරතුරු ගවේෂනය , සංරක්ෂණය හා දැනුම ව්‍යාප්තිය තුලින් කලානුරූපීව නව ව්‍යපෘති සකසමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට විශාල වූ ඥානයක් ලබා දෙමින් ඉදිරියට යාමයි.

අරමුණු

අපේකම හදුනා ගනිමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සංස්කෘතිය තුළ ඔවුනට හිමිතැන අවබෝධ කිරීම තුළින් වඩාත් සංවේදී වූත් , බුද්ධිමත් වූත්, ජනහිතකාමී ශක්තිමත් කුටුමිභයක් තුළින් අනාගතයට පිවිසීම කෙබදුද යන්න සළකා අරමුණු හදුනාගෙන ඇත.

  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම තුලින් යහපත් සමාජ වටපිටාවක් සකස් කර දීම.
  • යහපත් නායකත්වයකින් හෙබි දරුපරපුරක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය පෞර්ශ සංවර්ධනය ලබා  දීම.
  • ප්‍රදේශයේ පවතින සංස්කෘතිකාංග සොයා යාම සහ සංරක්ෂණය කිරීම.
  • සංස්කෘතිකාංග උපයෝගී කර ගනිමින් කාලානුරූපීව නව නිර්මාණ සැකසීම සහ කුටුමිභ ආර්ථීකය ශක්තිමත් කිරීම.
  • සංයමයකින් යුතු දරු පරපුරක් සැකසීම සදහා ඉවහල්වන සාහිත්‍ය රසාස්වාදනය සිත් තුළට යොමු කිරීම.
  • ස්වභාව ධර්මයාට ආදරය සහ රැකවරණය විය හැකි සංවේදී දරු පරපුරකට හිමිකම් කියන සමාජයක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසා දීම.

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළා‍තේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලබඩ පත්තුවේ නැගෙනහිර කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය හා එම පත්තුවේ නැගෙනහිර වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට ඇතුලත්වන කරන්දෙණිය 1976 - 05 - 25 වැනි දින සිට අංක 60 - කරන්දෙණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය බලප්‍රදේශය වේ.

බොරකන්ද ටී.ඩී සමරවීර ක්‍රීඩාංගන පරිශ්‍රයේ කරන්දෙණිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිතව ඇත. මෙය 2011මාර්තු 13 වන දින සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම් විමල් රූබසිංහ මහතාගේ සුරතින් විවෘතව විය.

 

නැවුම් පුවත්