நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

கரந்தெணியா பிரதேச கலாசார நிலையம்,  
பொரகந்தஇ கரந்தெணியஇ காலி,
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 71-8360457

பெயா் பதவி தொலைபேசி இல.
டி.எச்.மானெல் புஷ்பிகா நிலைய பொறுப்பு கலாசார உத்தியோகத்தா் +94 71-8360457+94 71-8360457
டி.எஸ்.ஏ.சமரசிங்ள உதவி கலாசார உத்தியோகத்தா் +94 71-0739158+94 71-0739158
டி.ஜி.வருண உதயங்க நிலைய காhpய சகாயகா் +94 71-8010286+94 71-8010286

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

புதிய செய்திகள