පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

නියාගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාර්තු පිටිය,
මත්තක.

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම

තනතුර

දුරකතන

එම්.ඒ.ඒ.කරුණාරත්න

ස්ථානභාර නිලධාරි

077-1663822

එල්.එස්.වජිරලාල්

කා.කා.ස.

077-3909766

එම්.ඊ.කේ.එස්.කුමාර

මුරකරු

077-6634621

එම්.ජි.විමලසේන

මුරකරු

-

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


නියාගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් සෙනෙහස රසවින්දන...