நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

பிவிதுர கலாசார நிலையம்.
பொல்கஹதூவைஇ மாHத்துபிட்டிஇ
மத்தக : +94 71 7245923

பெயா் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
டீஇஎம்.மானெல் புஷ்பிகா நிலைய பொறுப்ப கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தா் +94 71 8360457+94 71 8360457
ஏம்.ஈ. இரங்கா சஞ்சீவனீ   
உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தா் +94 71 7245923+94 71 7245923
ஏம்.எஸ்சந்திமால் காhpயாலய காhpய சகாயகH +94 71 2566394+94 71 2566394
குாமிணி புஷ்பசிாி விதான நிலைய காவலாளா் +94 71 6673627+94 71 6673627
கே.வீ.தினேஷ் பிhpயங்கர நிலைய காவலாளா் +94 77 6747325+94 77 6747325

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள