நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

அல்பிட்டிய கலாசார நிலையங்கள்,
கட்டவலஇ கனேகொட
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 77 4815433 / +94 - 91 3939503

பெயா் பதவி தொலைபேசி
ஓ.வீ.காஞ்சனா மதுவந்தி நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியொகத்தா் +94 71 5894663+94 71 5894663
ஏன்.ஜீ.பீ.நிலங்க உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியொகத்தா் +94 77 6906767+94 77 6906767
ஏச்.எம்.என்.டி.அபேசிங் குhhpயாலய காhpய சகாயக +94 71 1593571+94 71 1593571
கே.டபிள்யூ.எல்.தHமசிாி காவலாள +94 91 5714733+94 91 5714733

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள