පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන - 2015.03.31

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සිහිපත් කර සෑම වර්ෂයකම ජාතික වැඩසටහනක් ලෙස පවත්වනු ලබන ‘සෙනෙහස’ ගර්භණී මාතාවන් සදහා වන වැඩසටහන බෝපේ පෝද්දල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන්  2015.03.31 දින පවත්වන ලදි. සෞන්දර්යාත්මක රස වින්දනයෙන්  හෙබි මනා පෞරෂයකින් හැඩ ගැසුණු දරුවකු මෙලොවට දායාද කිරීමේ පරම හැගුමින් යුතුව මව්පිය දූදරු  සබදතාවයෙන් පිරි  යහපත් පවුලක් ගොඩ නැගීමේ අභිලාෂයෙන් යුතුව පවත්වනු ලැබූ මෙම වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථකව පවත්වන ලදි.

මේ සදහා ගර්භණී මව්වරුන් 100 ක් පමණ සහභාගි විය.  ජගත් වටවල හා ස්වර්ණා වටවල විසින් රසවින්දන වැඩසටහන පැවැත් වූ අතර සෞන්දර්යාත්මක අංග ඇතුලත්ව මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...