පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

2015 බක්මහ උළෙල

2015 බක්මහ උලෙල

2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ බක්මහ උළෙල මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා හදාරන සිසුන්,දෙමාපියන්,ප්‍රදේශවාසින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මධ්‍යස්ථාන භූමියේදී පවත්වන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...