පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මඟින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මඟින් පවත්වනු  ලබන පාඨමාලා

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය (අංගම්පොර සටන් කලාව)
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම්
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව

පාඨමාලාවේ නම

උඩරට නර්තනය

මැහුම් සහ අත්කමි

පෙර පාසල

දෙමළ භාෂාව

අංගම්පොර සටන් කලාව

ජෝතිෂ්‍යය

 

පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යාද/සති අන්තද යන බව)

 

සති අන්ත පාඨමාලාවකි.

(සෙනසුරාදා 8-4)

 

සති අන්ත පාඨමාලාවකි.

(සෙනසුරාදා    8-3)

 

සෑම සතියේ දිනකම උදේ 7.30-12.00

 

බදාදා සහ සිකුරාදා පෙ.ව.2.00-6.00

 

සති අන්ත පාඨමාලාවකි. ඉරිදා පෙ.ව.10.00-6.00

 

සති අන්ත පාඨමාලාවකි.

 

පාඨමාලා කාල සීමාව

 

අවු.01

 

අවු .01

 

අවු. 01

 

අවු. 01

 

අවු. 01

 

අවු.01

 

පාඨමාලාව හැදෑරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

අවු. 5ට අඩු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථායේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තුල ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තුල ලියාපදිංචි සිසුවෙකු විය යුතුය.

 

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

උදා: උඩරට නර්තනය එහි විෂයය නිර්දේශයේ ප්‍රධාන අයිතම දක්වන්න.

 

ව්‍යායාමයේ සිට සැහැල්ලු පා සරඹ, අත් සරඹ, ගැමි නැටුම්, විවිධ ළමා ගීතවලට රංගනය, අවශ්‍ය පළමු පා සරඹ අත්කම් හා වන්නම්, ප්‍රශස්ති,රබන්, ගැමි නැටුම් කිහිපයක්.

 

මැහුම් - ළදරු ඇඳුමේ සිට සාරි බ්ලවුසය වන තෙක් අත්කම් - පැච්වක්, බෑග්, රිබන්, එන්බ්‍රොයිඩර්, රෙදි පින්තාරු, වෙනත් අත් එන්බ්‍රොයිඩර් ක්‍රම දක්වා.

 

දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප යන තුන්වැදෑරුම් සංකල්පයන් එළි දැක්වීම.

 

දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම. (දෙමළ හෝඩියේ සිට)

 

වෙදකම, නිල ශ්‍රාස්ත්‍රය, කායික හා මානසික සංවර්ධනය, පාරම්පරිකව පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රම.

 

කේන්දර බැලීම, නැකැත් සෑදිම, පොරොන්දම් බැලීම ආදි ජෝතිෂ්‍යය කටයුතු සහ අවසානයේ ජෝතිෂ්‍ය වේදියෙකු ලෙස පත් කිරිම.

 

පාඨමාලා ගාස්තුව

 

නැත

 

නැත

 

රු.300/=

 

නැත

 

නැත

 

නැත

 

නැවුම් පුවත්


නියාගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් සෙනෙහස රසවින්දන...