நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    Nதுசிய சுதந்திர தின விழா
•     ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•     ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம
•    Nதுசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா

 

புதிய செய்திகள