පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • භාවනා
 • ශීල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරග
 • භක්ති ගීත  වැඩසටහන්
 • නේත්‍ර ප්‍රතිෂ්ඨාපන මංගල්‍යය
 • කවි බණ
 • ආශිර්වාද පුජා ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
 • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
 • පෙරහැර
 • තොරණ
 • බෝධි පුජා
 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...