පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අළුත් අවුරුදු උත්සවය
  • “සිත් පහන් වේවා “වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • “සෙනෙහස “  රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • “කෙතක වරුණ “ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
  • “නැගෙනහිර නවෝදය “  වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික කදවුර ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල
  • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
  • “ප්‍රදීපාලෝක “ භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...