පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

තාල වර්ණ 2015 - බෙර ප්‍රසංගය

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සදහා විවිධ සංස්කෘතිකාංග පිළිබදව අත්දැකීමක් ලබාදිමේ අරමුණෙන් යුතුව විශ්වවිද්‍යාල‍යේ ක්‍රියාත්මක සංහිදියා ව්‍යාපෘතියේ ද මුල්‍ය දායකත්වය යටතේ 2014 වර්ෂයේදි පවත්වන්නට යෙදුන ජන ගී ශාන්තිය 2014 (ප්‍රාදේශිය වශයෙන් ජනකලාකරුවන්   සහභාගීකරවා ගැනිමෙන් ) කලා උළෙලට සමගාමිව මෙවරද දේශිය මෙන්ම විදේශිය සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන්ට අදාල විවිධ බෙර වර්ග භාවිතා කරමින් නැවුම් අත්දැකිමක් ලබා දි‍මේ අරමුණෙන් යුතුව "තාලවර්ණ" නමින් බෙර ප්‍රසංගයක් 2015.10.08 වන දින ප.ව.6.30ට විශ්වවිද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්වීමට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

මේ සඳහා දේශිය බෙර වර්ග මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ඉන්දියානු, අප්‍රිකානු, බටහිර සහ නුතන පරම්පරාවේ විවිධ ආදේශක භාණ්ඩ භාවිතා කරමින් සකස් කරන ලද විවිධ බෙර වර්ග ආදියද ඇතුළත් කරමින් මෙම ප්‍රසංගය පවත්වනු ලබන අතර මේ සඳහා දේශීය බෙර වාදන පරම්පරාව නියෝජනය කරමින් ප්‍රවීණ බෙර වාදන ශිල්පී ප්‍රසන්ත රූපතිලක මහතා සහ නූතන වාදන පරම්පරාව නියෝජනය කරමින් දේශීය වශයෙන් මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ද ප්‍රචලිත කණ්ඩායමක් වන නාද්‍රෝ බෙර වාදන කණ්ඩායමද සහභාගී වේ.

එසේම මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේ විවිධ පීඨයන්හි ශිල්පීන්ද සිය දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...