පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහිකයින්

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නර්තන දක්ෂතා ඇති විද්‍යාර්ථීන් උදෙසා 2015. 05. 26 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයේ කියවීම් ශාලාවේදී පවත්වන ලද රූ නද නර්තන තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් පහත පරිදි වේ.

උඩරට නර්තන අංශය - කාන්තා - ඒකල

 1. එච්. පී. ඒ. සුලෝචනා                      - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. එල්.බී. ඉෂාරි උමේෂිකා                   - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 3. ජේ. ජේ. හංසනී                               - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - ප්‍රථම වසර

උඩරට නර්තන අංශය - පිරිමි - ඒකල

 1. සජිත් ප්‍රියංකර                                 - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 2. ගයාන් ස්ටීවන්                                - වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 3. එම්.ජී.පී.එස්. අරවින්ද                      - ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර

සබරගමු නර්තන අංශය - ඒකල

 1. එස්. එම්. එස්. සමරසිංහ                   - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. එල්.ඩී.එම්. ප්‍රේමරත්න                     - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 3. ආර්.පී.ඩබ්ලිව්.ඩී. රාජපක්ෂ             - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර

භරත නාට්‍යම් - ඒකල

 1. නාගසායීජනනි පත්මනාදන්             - ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. ශානිකා නිර්මලී                               - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 3. චිරංගා ගුණසිංහ                              - ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර

පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදාය - කාන්තා - ඒකල

 1. කේ. හසිතා ලක්නි                           - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. මීණු හර්ෂනී ඒකනායක                   - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 3. නිමේෂා මධුවන්ති  ප්‍රනාන්දු             - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර

 

කථක් - ඒකල

 1. ඉන්ද්‍රචාපා උදාංජලී සෙනෙවිරත්න   - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. සුපුන් ඉරේෂ් ධම්මික                       - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 3. ඒ. පී. ඩී. මධුරානි                             - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර

පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදාය - පිරිමි - ඒකල

 1. එම්.ජී.පී.එස්. අරවින්ද                      - ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
 2. සජිත් ප්‍රියංකර                                 - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
 3. සජාන් රවිඳු චන්නක පෙරේරා          - මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර

 

ජයග්‍රාහකයින් සඳහා සම්මාන, මුදලින් ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන ලද අතර විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෙස සංස්කෘතික කලා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නර්තන උපදේශක රවිබන්ධු විද්‍යාපති මහතා, කලාශූරී වාසුගී ජගදීෂ්වරන් මහත්මිය සහ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ශ්‍රියානි රාජපක්ෂ යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි විය.

ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයේ වර්තමාන උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා, ආචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ මිය, ආචාර්ය විජයශ්‍රී විතාරන මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මනෝරි මනම්පේරි යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය.

 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...