පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විවිධ පීඨයන්හී නර්තන දක්ෂතා ඇති ශිල්පීන්ගේ දක්ෂතා එළිදැක්වීම අරමුණු කර ගනිමින් රූ නද 2015 නමින් නර්තන තරගාවලියක් 2015. 05. 26 වන දින ප. ව. 5.00 ට විශ්වවිද්‍යාලයේ සුමංගල පරිශ්‍රයේ කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වීමට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංහිඳියා ව්‍යාපෘතිය මඟින් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන අතර වෛද්‍ය පීඨය, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය, සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය යන පීඨයන් නියෝජනය කරමින් තරඟකරුවන් 21 ක් අවසන් වටය සඳහා තේරී පත්ව ඇත. උඩරට, පහතරට, සබරගමු, භරත සහ කථක් යන අංශයන් ඔස්සේ මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙන අතර ජයග්‍රාහකයින් සඳහා මුදලින් ත්‍යාග, සම්මාන සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කෙරේ.මෙහි විනිශ්චය මණ්ඩලය වශයෙන් ප්‍රවීන නර්තනාචාර්ය රවිබන්ධු විද්‍යාපති මහතා, සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති ජයසේන කෝට්ටෙගොඩ මහතා සහ ප්‍රවීන නර්තනාචාර්ය වාසුහී ජගදීෂ්වරම් යන ප්‍රවීන නර්තන ආචාර්යවරුන් සහභාගි වේ.

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...