පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • "සිත් පහන් වේවා"වෙසක්/පොසොන් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය මහෝත්සවය
  • "සෙනෙහස" රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • ''ප්‍රදීපාලෝක" මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්