පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • අපරදිග සංගීතය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීත
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙර වාදනය
  • ජෝතිෂ්‍ය
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම නමස්කාරය, ශාරීරික ව්‍යායාම, මූලික සරඹ, පා සරඹ, කස්තිරම්, වන්නම් විශ්ව විද්‍යාලීය සිසුන්ගෙන් මුදල් අය කිරීමක් නොමැති අතර, පාඨමාලා ගාස්තු සඳහා එක් විදයාර්ථියෙකුගෙන් රු.100 ක මුදලක් අය කෙරේ.
බෙර වාදනය කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම බෙර වාදනයේ මූලික සරඹ පුහුණුව,සරල බෙර පද වාදනය, අලංකාර පද වාදනය, ගායනය සමඟ වාදනය, නර්තන වලට අදාළ වාදනය, ශාස්ත්‍රිය නැටුම් ගැමි නැටුම් වාදන වලට අදාළ බෙර වාදනය මඟුල් බෙර වාදනය
ජෝතිෂ්‍ය කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම ජෝතිෂ්‍ය මූල ධර්ම, ඡන්මපත්‍ර සාධනය, ඵලාපල කථනය, නැකත් සාධනය, රාශි චක්‍රය සහ නක්ෂත්‍ර චක්‍ර හැඳින්වීම, ඡන්ම පත්‍රයක් සෑදීම පුහුණු කිරීම, ඵලා පල කථනය,
නැකත්සෑදීම, මල්වර නැකත් සෑදිම.
දෙමළ භාෂාව කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම දෙමළ අකුරු හඳුන්වාදිම හා ලිවිමට පුහුණු කරවීම. එදිනෙදා භාවිතා වන ගෘහය තුළ පරිහරණය කරන දේවල් වල පද හඳුන්වන නාම පද, ක්‍රියා පද, නාම විශේෂණ, ක්‍රියා විශේෂණ යනාදිය හඳුන්වා දීම. විවිධ අවස්ථාවල භාවිතා කරන සංවාද හඳුන්වා දීම.
අත්කම් පාඨමාලාව කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම රෙදි පින්තාරු මූලික මැහුම් ක්‍රම හා පැච්වර්ක්, රිබන් එම්බ්‍රොයිඩර්, මැටි බඳුන් පින්තාරු, කතිර මැහුම් සහ නිර්මාණ, සුරතල් සතුන් සහ රෙදි බෝනික්කන් නිර්මාණ, ක්‍රිස්ටල් නිර්මාණ ඇතුලු විසිතුරු නිර්මාණ
නව නිර්මාණ කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම නිර්මාණ තරඟයට අවශ්‍ය ශාරීරික ව්‍යායාම, සාම්ප්‍රධායික නර්තන නිර්මාණ කරණය අතර ඇති වෙනස පැහැදිලිකර දිම, සරඹ තුළින් නිර්මාණ කරණය(වේදිකාවට උචිත පරිදි)
පෙරදිග සංගීතය කෙටි කාලීන වසරකි විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම සරල සහ ශාස්ත්‍රීය ගායන පුහුනුව, සංගීත භාණ්ඩ පුහුණුව, වාදන පුහුණුව, කණ්ඩායම් සංගීත නිර්මාණ හා ක්‍රියාකාරකම්, පෙරදිග සංගීතයේ සිද්ධාන්ත
නාට්‍ය හා රංඟ කලාව කෙටි කාලීන විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම ශරීරය සඳහා සැහැල්ලු බව පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධව ශාරීරික හා මානසික අභ්‍යාසවල යෙදවීම, හඩ පාලනය, නාට්‍ය පිටපත් රචනය, රංගනය, අංග රචනය, ආලෝක කරණය, රංග වස්ත්‍ර නිර්මාණය, රංග භූමි අලංකරණය,
චිත්‍ර හා මූර්ති කෙටි කාලීන විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම ප්‍රකාශන චිත්‍ර, මොස්තර චිත්‍ර, චිත්‍ර සංරචනය, වර්ණ බාවිතය, පර්යාව ලෝකණය, චිත්‍ර කලාවේ මාධ්‍ය බාවිතය, පැස්ටල් දියසායම්, චාකෝල්(අඟුරු), පැන්සල්, තෙල් සායම්, කොලොප්පු මිශ්‍ර මාධ්‍ය, චිත්‍ර කලා ඉතිහාසය, යුරෝපා, ඉංදියා, ශ්‍රී ලංකා
ජන ගායනා කෙටි කාලීන විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයකු වීම ජන ගී සිද්ධාන්ත හඳුන්වාදීම(පර්යේෂණ මඟින් තහවුරු කරන ලද),ජන ගී ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රායෝගික අධ්‍යනය, දේශීය විදේශීය ජන ගි අධ්‍යනය සහ ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය, ජන ගී ආශ්‍රිත නිර්මාණ කරණයට  ප්‍රවිශ්ඨ වීම, ජන ගී තරඟ සඳහා සැළසුම් කිරීම.
 

புதிய செய்திகள


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...