පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාදිවෙල, කෝට්ටේ.
දුරකතන අංකය: +94 71 6668485
විද්‍යුත් තැපැල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
බුද්ධිකා උස්වැටකෙයියාව ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 6668485
එන්.ඒ.වි. ඉශාන්ති සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 7659252
ඩබ්.ජි.එස්. උපසේන මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 71 5698789
පි.පි.ජෙ. කිෂාන්ත එන්. සම්පත් අනියම් මුරකරු +94 71 2880190

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්