පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධනය, කලාව හා සහජීවනය

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික උරුමයන් හා වටිනාකම් ආරක්ෂා කරගනිම්න්, ඒවා නිර්මාණාත්මක ප්‍රාසංගික හා ලලිත කලා භාවිතාවන් ඇසුරේ ප්‍රවර්ධනය කරමින්, සියලු ජන අනන්‍යතාවන් සුරකිමින් ජාතික සහජීවනය උදෙසා පුරෝගිමී දායකත්වයන් සැපයීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සමාජය මෙහෙය වීම.
  • ප්‍රාසංගික කලා භාවිතාවන් පිළිබඳ සමාජ ප්‍රවණතාවන් ඇති කිරීම තුළින් නිර්මාණාත්මක චින්තනය කරා ජන සමාජය අභිප්‍රේරණය කිරීම.
  • ජන අනන්‍යතාවන් සුරකිමින් ජාතික සංහිදියාව හා සහජීවනය උදෙසා ජන සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීම.
  • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය අවට ප්‍රදේශය, භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ ආදර්ශයන් සපයන පුරවරයක් බවට පත්කිරීමේ මෙහෙවරේ පුරෝගාමීත්වය හා කේන්ද්‍රය බවට මාදිවෙල මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය බවට පත්කිරීම.

ඉතිහාසය

මානව සම්පත් සංවර්ධන අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචර්ය කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් සහ මහරගම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා බස්නාහිර පළාත් මන්ත්‍රී ගරු නිමල් ආර්. පීරිස් මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් 2004 ක් වූ ජනවාරි මස 24 වන දින ප්‍රවීණ සංගීතවෙදී වික්ටර් රත්නායක මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්