පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පාදුක්ක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, උග්ගල්ල, පාදුක්ක.
දුරකතන අංකය : +94 11 2859219
ගලගෙදර රංග ශාලාව : +94 11 5627277
විද්‍යුත් තැපැල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
මංජුල ධම්මික විරරත්න ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 4484387
ප්‍රියන්ත කරුණාරත්න සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (ගලගෙදර) +94 77 2483473
ඩිලානි චතුරිකා ප්‍රේමකීර්ති සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 6400137
ශාන්ත කුමාර ගම්ලත් කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 77 1548694
දිල්හානි චන්ද්‍රසේකර කාර්යාල කාර්ය සහායක (ගලගෙදර) +94 71 9425884
චානක රුවන්
මුරකරු +94 71 1382782
බන්දුල පෙරේරා මුරකරු (ගලගෙදර) +94 76 7867675
ප්‍රදීප් මධුර පෙරේරා මුරකරු +94 71 6776163
චතුරංග ප්‍රියංකර මුරකරු (ගලගෙදර) +94 72 3703133

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්