පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෞඩ ලාංකීය ඉතිහාසයක් හිමි රටක් ලෙස ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් එහි ජීවය බඳු සංස්කෘතිකාංගයන් සමකාලීන ලෝකයාට දායාද කරන්නට එහි නව ප්‍රවනතාවන්ද, හඳුන්වා දෙමින් සුරක්ෂිත කරමින් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ලෙස ඉදිරියට යෑමට රුකුලක් වීම

මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවරට උර දෙමින් කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ සංස්කෘතික හා කලාංගයන් ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය උදෙසා භෞතික සංවර්ධනය සමඟ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සමඟ ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීම තුළින් හා එවත් සංවර්ධනයකට සහාය වීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික වශයෙන් වින්දනීය පරපුරක් බිහි කිරීමට සහාය විම
  • ජාති, කුල, ආගම් උස් පහත් භේදයකින් තොරව සමසේ සංස්කෘතික හරයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහාය වීම
  • ජාතිකත්වය හා දේශය පිළිබඳ හැඟීම් ජනිත කරවීම හා ඊට පාදක වන නිර්මාණයන්ට දායක වීම

ඉතිහාසය

2000.12.27 වන දින කලා කරු (මූර්ති) එම්.ඩි විජේදාස මහතා විසින් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය (හිටපු) ආචාර්ය කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මහතාගේ ආරාධනයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්