පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

rmProgrammes

ජාතික වැඩසටහන්

 • අලූත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවය
 • "සිත් පහන් වේවා" වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 

ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශනය
 • පැදුරු සාදය
 • ප‍්‍රතිභා තරඟ ගීත රස වින්දනය
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

ප‍්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • ශීල ව්‍යාපාර
 • කවි බණ
 • පෙරහැර
 • බෝධි පූජා
 

ප‍්‍රාදේශිය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ගුරු දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන්
 • පෙර පාසල
 නැවුම් පුවත්