පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

hdProgrammes

ප්‍රාදේශිය සෞඛය වැඩසටහන්

 • අයුර්වේද
 • වෛද්‍ය අක්ෂි සායන
 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරු දින)
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන් සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරග
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • පෙරහැර
 • බෝධි පුජා
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරවි‍මේ මංගල්‍යය
 • අවුරුදූ උත්සව නාට්‍ය හා විදි නාටය සන්දර්ශන
 • පැදූරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
 • සංස්කෘතික සැඳැව
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලූත් අවුරුදූ උත්සවය / නැගම් යාම / හිසතෙල් ගැමේ උත්සවය
 • සිත් පහන් වේවා - වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • සෙනෙහස රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 • කෙතක වරුණ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
 • සංස්කෘතික කඳවුර ජාතික කිඩා උළෙල මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන ප්‍රදීපාලෝක භාවනා වැඩසටහන
 නැවුම් පුවත්