පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

wmProgrammes

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

 • අයුර්වේද
 • වෛද්‍ය අක්ෂි සායන
 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන් දීම
 • ළමා දිනය
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • පෙරපාසැල්
 • රුක් රෝපන
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • ශ්‍රමදාන
 • සි‍ගිති පොල
 • විශ්‍රමික සුහද හමු
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරග
 • බක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවි බණ
 • පෙරහැර
 • බෝධි පූජා
 

ප්‍රාදේශීය සංකෘතික වැඩසටහන්

 • ජනකවි වැඩසටහන්
 • සංකෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍ය
 • අවුරුදු උත්සව
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංකෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
 • ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

ජාතික වැඩසටහන් සදහා දායක වීම

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය - නෑගම් යෑම - හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවය
 • සිත් පහන් වේවා වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • සෙනෙහස රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්