පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඉපැරණී සංස්කෘතික හරයන් අගයමින්ද, නවීන සංස්කෘතික වටිනාකම් ගොඩනගා ගනිමින්ද ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික සංවර්ධනය තුලින් මානව හිතවාදි නව ලොවක් කරා

මෙහෙවර

ඌව බිම්තැන්න පළාතට අනන්‍ය වු ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වටිනාකම් සංරක්‍ෂණය කරමින්ද ප‍්‍රවර්ධනය කරමින්ද අධිෂ්ඨානයෙන් සංස්කෘතියෙන්, පොහොසත් නවමු ලොවක් කරා රිදීමාලියද්ද ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාව රැගෙන යෑමයි.

අරමුණු

  • ශ‍්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරිම උදෙසා ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වටිනාකම් රැකගැනිම පවත්වා ගෙන යෑම සංවර්ධනය කිරිම රිදිමාලියද්ද සංස්කෘතික ම්‍යධස්ථානයේ අරමුණ වශයෙන් හැදින්විය හැකිය
  • ශ‍්‍රි ලාංකික සංස්කෘතිය තුළින් වියැකි යන සංස්කෘතිකාංග රැකගැනිම උදෙසා ජනතාව පෙළඹවිම
  • සංස්කෘතික පරිහානියට තුඩු දෙන හේතුකාරක සොයා ඒවා නිශේධනය කිරිම
  • විවිධ උප සංස්කෘතින්ට අදාල සාදනීය සංස්කෘතිකාංග ප‍්‍රචලිත කිරිම
  • උසස් රසවින්දන ශක්තියකින් හෙබි නිර්මාණශීලි නව දරු පරපුරක් බිහි කිරිම උදෙසා නව මංපෙත් විවර කරදීම

ඉතිහාසය

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත අග‍්‍රාමාත්‍ය ගරු රත්නසිරි වික‍්‍රමනායක මැතිතුමා හා සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා හා බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි ගරු සමන්ත විද්‍යාරත්න මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් 2006 මාර්තු මස 14 වන දින ප‍්‍රවීන කලා ශීල්පී පි.බි. අත්තනායක මැතිතුමා විසින් රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්