පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන් සදහා දායක වීම

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය - නෑගම් යෑම - හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • සිත් පහන් වේවා වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • සෙනෙහස රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 

නැවුම් පුවත්