පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සංස්කෘතිකමය මූලයන්ගේ ප්‍රවර්ධනය හා යහ භාවිතය තුල අනාගතය පිළිබද අපේ දැක්ම හැඩගස්වයි. සංස්කෘතිකමය මූලයන්ගෙන් බැහැරවී අනාගතයට පියනගනා සමාජය වියවුලෙන් වියවුලට පත්වෙයි. සංවර්ධනයේ ආත්මය ජීවත් කරවන්නේ සංස්කෘතිකමය මූලයන් යන රුධිර ප්‍රවාහයයි.

මෙහෙවර

ප්‍රදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුලින් පාරම්පරික වූත් සම්භාව්‍ය වූත් සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරීම ගවේෂණය හා අධ්‍යනය තුලින් නව්‍ය ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම එම අංගයන්ගෙන් පරිපෝෂිත සංකෘතික ප්‍රවර්ධනය හා සංකෘතික අංගයන් පොදු ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම තුලින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

 • සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහ ජනතාව අතර පැතිර වීම.
 • සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධනයක් ඇති කිරීම.
 • පොදු ජනතාවට ප්‍රදේශීයව දැනුම විනෝදය හා විවේකය ලබාදීම.
 • පුවත්පත් සගරා හා පුස්ථකාල කටයුතු මගින් ජනතාවගේ කියවී‍මේ රුචිය වැඩිකිරීම හා තරගකාරී ලොව ජයගැනීමට මානසික සක්තියක් ලබා දීම.
 • විවිධ පාඨමාලා ක්‍රියාවට නැන්වීම තුල න්‍යායාත්මක හා ප්‍රයෝගික කුසලතා පිරි දරුවන් සමාජයට දායාද කිරීම.
 • චිත්‍රපට හා වීඩියෝ දර්ශන තුලින් යහපත් රසාස්වාදයක් ලබාගැනීමට ඉඩ සැලසීම.
 • ග්‍රාමීය සමාජ පාඨක සමාජ රසික සංසද හරහා මුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පුරා වවිධ  පැතිවලින් දැනුම් සම්භාරයක් ඇති කුසලතා පිරි පිරිසක් බිහි කිරීම.
 • පුරා විද්‍යාත්මක හා ආගමික වටිනාකමින් යුත් අංග හා ස්ථාන ගවේෂණය අධ්‍යනය
 • සංරක්ෂණය තුල සංකෘතික උරුමය රැකගැනීම හා ප්‍රවර්ධනය.
 • ක්‍රීඩා කටයුතු තුලින් ‍සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයන් බිහිකිරීම සතුට සමගිය විනොද්ය ලබාදීම.
 • ආගමික වැඩසටහන් මගින් සදාචාර සම්පන්න බොදු සිතින් යුත් පිරිසක් සමාජගත කිරීම

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත්ත කල දිනය.

2000 මාර්තු 09
විවෘත්ත කලේ - ප්‍රවීන කළාකරු සිරිල් වික්‍රමගේ මැතිතුමා

 

නැවුම් පුවත්