පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ලාංකීය මානව සංහතිය තුළ ශතවර්ෂාධික කාලයක් මුළුල්ලේ අඛණ්ඩව පැවතගෙන ආ අපේදේ, අපේම වූ දේ අපේම දැයේ දරුවන්ට අද මෙන්ම හෙටටත් නවීනත්වයට ගැලපෙන අයුරින් දායාද කිරීම අපේ දැක්මයි

මෙහෙවර

සියවස් ගණනක් විභූතිවත්වුත් ලෝකෝක්කර මෙන්ම ලෞතික වශයෙනුත් සෙත සලසන්නා වූ නිර්මල බුදු දහමින් පෝෂණය වූ ජෝතිමත් සංස්කෘතියක් ඇත්නාවු අප අදට පමණක් නොව හෙටටත්, ප්‍රෞඩ ජාතියක් වශයෙන් ලොවම ඒකාලෝක කිරීමට සහයවීමයි.

අරමුණු

  • රටෙහි සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය සමගින් සහසමිබන්ධ වන එහි ඵලයන් ඵලදායි ලෙස භුක්ති  විදින ජනතාවක් බිහිකිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය උපසංස්කෘතිකයන්ට ගරුකරම්න්, එකී සංස්කෘතීන් සමග අනුකලනය වූ පිරිසක් බිහිකිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය බස්වහර, සිරිත් විරිත්, යන්ත්‍රමන්ත්‍ර කෙමික්‍රම හා අනෙකුත් අභිචාර විධි, පුදපූජා සංක්ෂණය කිරීම ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම.
  • ප්‍රාදේශීය මානව ප්‍රගමනයට අවැසි ගුණ නුවණ, පෞරුෂය, සදාචාරය හා පාරම්පරික ශිල්පීය ඥානය වර්ධනය කිරීම හා පවත්වා ගෙන යාම.
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ජීවත්වන සිංහල, දෙමම්පරික ශිල්පීය ඥානය වර්ධනය කිරීම හා පවත්වා ගෙන යාම.
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ජීවත්වන සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සියළු ජන කොටස් සමගින් ඔවුනොවුන් අතර සහයෝගයෙන් ක්‍රියාකිරීමට හැකි සමාජයක් බිහි කිරීම.
  • සමාජයේ ඉදිරිගමනට උදව්වන ගුණ නුවණ, පෞරුෂය, සදාචාරය හා පාරම්පරික ශිල්පීය ඥාණය වර්ධනය කර ගනිම්න් විවිධ ජාතීන් සමග අනුකලනය වුත්, සාමුහික වුත් සංස්කෘතිකමය මානවයෙක් බිහි කිරීම අපගේ උදාරතර වූ අරමුණ වේ.

ඉතිහාසය

2002.05.31 වන දින බුද්ධශාසන, නීති ප්‍රතිසංස්කරණ, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය වි.ජ.මු. ලොකුබණ්ඩාර මැතිදුන්ගේ සුරතින් විවෘත වූ වගයි.

 

නැවුම් පුවත්