පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඌව පරණගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ඌව පරණගම එස්.බි. දෙමටගහවත්ත අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්