நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

apProgrammes

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்


•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார மேடை நிகழ்ச்சிகள்
•    ‘பிரதிபா’ போட்டிப்
•    பாடல்கள் நயத்தல்

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

 

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    "செனெஹச" நயத்தல் மருந்தில்லம்
•     உலக சிறுவH தினம்.
•    கிழக்கின் உதயம் நிகழ்ச்சி

 புதிய செய்திகள