நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கல்முனை முஸ்லிம் கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கல்முனை பிரதேச முஸ்லிம் கலாசார நிலையத்திற்கே. தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்

 

புதிய செய்திகள