පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලූත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/ හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • සිත් පහන් වේවා වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • සෙනෙහස රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • කෙතක වරුණ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
  • නැගෙනහිර නවෝදය වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්