நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்


அக்கரைப்பறறு கலாசார நிலையம்இ
அக்கரைப்பறறு.
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 77-5078009+94 77-5078009

 

பெயH

பதவி தொலைபேசி இலக்கம்

திருமதி து. தேவசந்திர

நிலைய பொநுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH

+94 77-5078009+94 77-5078009


திருமதி ணு.N. நிலூபா

உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH

+94 77-5060013+94 77-5060013

ஆ.யூ.ஊ. ராபி 
அலுவலக உதவியாளH

+94 75-6216324+94 75-6216324

ஆ.ஐ.ஆ. சாலி

காவற்காரH

+94 77-9897758+94 77-9897758

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள