පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ජාතික උරුමයන් හිමි ශ‍්‍රී ලාංකික ජාතිය, ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්‍ෂිත කරමින්ද, නවීන ප‍්‍රවණතාවයන්ට ගැළපෙන ලෙසින්ද, ලොව අන් රටවල් සමඟ සුහදශීලීවද සමගිව ප‍්‍රබල රටක් ලෙස ඉදිරියට යමින් නැගී සිටීම යන සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ දැක්ම තහවුරු කරමින් ප‍්‍රාදේශිකව ක‍්‍රියාත්මක වීම

මෙහෙවර

ප‍්‍රාදේශීය ජන උරුමය ආරක්‍ෂා කිරීම, ප‍්‍රවර්ධනය හා ප‍්‍රචාරණය කිරීමෙන් ලබන සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලන උත්පේ‍්‍රරණ බලයක් ලෙසින් මෙහෙයවා ශ‍්‍රී ලංකාව ප්‍රෞඪ ජාතියකින් හෙබි සංවර්ධිත රටක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ප‍්‍රාදේශිකව සහාය වීම.

අරමුණු

  • රටේ පොදු ජාතික සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්තිය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතුවන ආකාරයෙන් ජනතාව ස්වයංව මෙහෙයවන සාධනීය සංස්කෘතික පරිසරයක් ප‍්‍රදේශය තුළ ගොඩනැගීම
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්‍ෂණය පවත්වාගෙන යාම සහ ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීම මගින් ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවිතයේ සංස්කෘතිමය හැඩගැස්ම සකස්කර ගැනීමට මං සැළසීම
  • සංස්කෘතික පරිහානියට හේතුවන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හදුනා ගැනීමේ හා ඒවා නිශේධනය කිරීමේ ස්වයං ශක්තිය ජනතාවට ලබාදීම
  • ජනතාවගේ සංස්කෘතික අවශ්‍යතා ඉටුකරන පූර්වාදර්ශී ආයතනයක් ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වීම
  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා ඒකාබද්ධව නිර්මාණශීලී සාරධර්ම වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම

ඉතිහාසය

1999 මාර්තු 14 වන දින ප‍්‍රවීණ කලා ශිල්පී ජී.එස්.බී. සේනානායක මහතා අතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්