පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්