පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඉපැරණි හා නාවින සංස්කෘතික හරයන් අගයමින් ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික සංවර්ධනය තුළින් මානව හිතවාදි සාරධර්ම අගයන නව ලොවක් කරා. ඓතිහාසික අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අන්‍ය වූ ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික වටිනාකම් ඇති ස්ථාන සංරක්ෂණය සහ මානව දයාවෙන් පිරිපුන් සුරක්ෂිත නව ලොවක් කරා පදියතලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය ප්‍රජාව රැගෙන යාම.

අරමුණු

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම  උදෙසා ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතින් හඳනා ගැනීම, රැක ගැනීම, පවත්වාගෙන යෑම, සංවර්ධනය කිරීම, පදියතලාව ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඒකායන අරමුණ වේ.

  • ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතිය තුළින් වියැකී  යන සංස්කෘතික හා කලාංග රැක ගැනීම උදෙසා ජනතාව පෙළගැස්වීම.
  • සංස්කෘතික වටිනාකම් ඇති දෑ පරිහානියට තුඩුදෙන හේතුකාරක සොයා ඒවා විශෝදනය කිරීම.
  • විවිධ උප සංස්කෘතින්ට අයත් සාධනීය සංස්කෘතිකාංග ප්‍රචලිත කිරීම.
  • උසස් රසවින්දනාත්මක ශක්තියකින් හෙබි නිර්මාණශීලි පිරිසක් බිහිකිරීම.

ඉතිහාසය

1999 මාර්තු මස 13 වන දින කලාශූරී එස්.පී. චාර්ලිස් මැතිතුමන් අතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්